Oblíbené odkazy
Doménové jméno (zkráceně doména), které si pro svou prezentaci na internetu zvolíte, je z hlediska marketingu klíčové. Bude Vás provázet roky či desetiletí a zásadním způsobem ovlivní návštěvnost Vašich stránek a tím i vývoj a úspěšnost celého Vašeho podnikání. Jde o trvalou investici, doménové jméno na síti zůstává a s expanzí internetu jeho význam stále stoupá a jeho hodnota roste. Jméno domény by mělo být maximálně srozumitelné, nezaměnitelné a snadno zapamatovatelné. Také by mělo být lehce spojitelné s Váším projektem, výrobky či službami. Pro využití v prostředí českého internetu je nezbytné doménocé jméno s koncovkou .cz.

Je-li vhodné doménové jméno již obsazené, vyplatí se Vám jeho odkoupení. Snaha o hledání podobného volného doménového jména (alternativní koncovky, pomlčkové verze) totiž vede k nebezpečí záměny, které bude podporovat Vaši konkurenci, vlastnící vhodnější doménové jméno. Každé doménové jméno je unikátní a správný výběr vytváří image a posiluje značku.

Stejně jako kamenný obchod na rušné hlavní třídě v centru města, kvalitní doménové jméno přiláká mnohem více potencionálních zákazníků a zlepší pozici ve vyhledávačích. Investice do doménového jména je navíc jednorázová. Chtěli byste také vlastnit prestižní obchod v centru? V neustále dynamicky rostoucí a den ode dne důležitější internetové síti máte nyní jedinečnou šanci!

Shrnutí důvodů pro vlastnictví kvalitní domény:
  • zvyšuje návštěvnost internetové prezentace
  • efektivně vytváří image a posiluje značku
  • zlepšuje posize ve vyhledávačích
  • poskytuje konkurenční výhodu
  • význam i hodnota neustále stoupá
  • poskytuje prestižní adresu na internetu
  • jednorázová investice, bez dalsších poplatků
Doménové jméno bude prodáno nejvyšší obdržené nabídce. Zašlete nám tedy prosím konkrétní cenovou nabídku. Při tvorbě ceny vezměte v potaz kvalitu a strategickou hodnotu doménového jména, které Vás bude kvalitně prezentovat i několik desetiletí a podstatnou měrou rozhodne o Vašem úspěchu v podnikání. Při prodeji Vám zaručujeme rychlé a seriózní jednání. Na neadekvátně velmi nízké nabídky však bohužel z časových důvodů nemůžeme reagovat. V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte. Jsme Vám k dispozici i pro případné dotazy a konzultace. Investice do kvalitního doménového jména se Vám rozhodně vyplatí.

Nabídkový formulář pro doménu: Voma.cz

Jméno a příjmení:
Váš e-mail:
Telefon:
Navrhovaná cena (Kč):
Ověření: CAPTCHA code
Poznámka:
Účelem definice zájezdu v zákoně o podmínkách podnikání v cestovním ruchu je vyhradit prodávání zájezdů a zprostředkování jeho prodeje pouze subjektům se speciálním oprávněním. Tato oprávnění mají zajistit kvalifikovanost a spolehlivost poskytovaných služeb. Prodávat zájezdy je oprávněna výlučně cestovní kancelář, tedy držitel koncese udělené živnostenským úřadem nebo držitel obdobného oprávnění se sídlem v jiném státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, a to formou uzavření cestovní smlouvy, na jejímž základě cestovní kancelář za uskutečnění, průběh a kvalitu zájezdu odpovídá. Koncese opravňuje cestovní kancelář i k dalším činnostem, z nichž některé nejsou vyhrazeny jen cestovním kancelářím, například k organizování (pořádání) zájezdu, k nabízení a prodávání jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo zprostředkování jejich prodeje jiným cestovním kancelářím, cestovním agenturám, dopravcům, pořadatelům akcí, prodávat předměty související s cestovním ruchem atd. Zprostředkovat prodej zájezdu může pouze jiná cestovní kancelář nebo cestovní agentura. Cestovní agentura nesmí uzavírat cestovní smlouvu (prodávat zájezd) koncovému zákazníkovi vlastním jménem, ale pouze jménem cestovní kanceláře, která zájezd pořádá – zpravidla tak činí na základě provizní smlouvy – a všechny nabídkové a propagační materiály musí obsahovat název cestovní kanceláře, která je prodejcem zájezdu. Každá cestovní kancelář má oprávnění jako cestovní agentura, t. j. může kromě prodeje vlastních zájezdů i zprostředkovávat prodej zájezdů jiných cestovních kanceláří. Prodej zájezdu nesmí být zprostředkováván pro subjekt, který není cestovní kanceláří. Zákon upravuje též povinnost a podmínky pojištění ve vztahu k zájezdům.