Oblíbené odkazy
Cestování znamená přepravu lidí účastnících se cesty či výletu nebo proces či čas vystihující osobu či objekt v pohybu z jednoho místa na druhé. Důvody k cestování zahrnují: Turismus – cestování za rekreací. Může se jednat ať už o cestování jako takové, nebo může být cestování pouze nutnou podmínkou k dosažení zamýšlené destinace. Návštěva přátel či rodiny Obchod Dojíždění – pravidelná účast na různých rutinních aktivitách, jako práce, studium či pracovní setkání. Migrace – cestování za účelem započetí nového života na jiném místě; je náplní života kočovníků Poutě – cestování z náboženských důvodů