Oblíbené odkazy
Dovolená na zotavenou je nejdůležitější formou dovolené. Slouží k odpočinku a obnovení pracovních sil. Délka dovolené na zotavenou se v různých zemích liší. V Evropě to bývá najčastěji v délce mezi 4 až 6 týdny ročně. Obvykle je stanoven i způsob, jakým se dovolená na zotavenou čerpá. V Česku je základní výměra dovolené čtyři týdny. Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí osm týdnů v kalendářním roce. Za dobu čerpání přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.